محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

Back To Top

پیام مدیر عامل

seo-message با ورود به عرصه ای دیگر از خدمت به جامعه، با طراحی و تولید دستگاه های نمک پاش و یخ زدایی مکانیزه و ارائه آن به سازمان های مختلف کشور، با همکاران و مهندسین کارخانه پیمان بسته ایم که در راستای تأمین امنیت جانی و مالی هموطنان عزیزمان در جای جای کشور بکوشیم. در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقاء کیفیت خدمات، تأمین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده، نه یک شعار بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.